Welcome

2021 tháng 9

Lễ huý nhật Hiệp kỵ tại gia đình thầy Thiện Mỹ được Chư Tôn Đức cùng quý Phật tử thiện tín hoan hỷ quang lâm cầu nguyện rất đông và trang ng

2021-09-02 0 Bình luận

Lễ huý nhật Hiệp kỵ tại gia đình thầy Thiện Mỹ được Chư Tôn Đức cùng quý Phật tử thiện tín hoan hỷ quang lâm, cầu nguyện rất đông và trang nghiêm. Thay mặt gia đình chúng con thành tâm niệm ân và đảnh
Kính mời Chư Tôn đức quý Đạo hữu Phật tử hoan hỷ bỏ thời gian về tham dự và góp phần cầu nguyện trong Đại Lễ Khánh Thành Chùa Lâm Hà như thờ

2021-09-02 0 Bình luận

Kính mời Chư Tôn đức, quý Đạo hữu Phật tử hoan hỷ bỏ thời gian về tham dự và góp phần cầu nguyện trong Đại Lễ Khánh Thành Chùa Lâm Hà, như thời gian trên Thư Mời ah. Nam Mô A Di Đà Phật
Mùa Xuân nữa lại chuẩn bị trở về rồi Cứ đón Xuân này lại nhớ Xuân qua mỗi ngày mỗi già nhưng vẫn chưa làm được gì cho Đời và cho Đạo Cứ luôn

2021-09-01 0 Bình luận

Mùa Xuân nữa lại chuẩn bị trở về rồi.... Cứ đón Xuân này lại nhớ Xuân qua, mỗi ngày mỗi già nhưng vẫn chưa làm được gì cho Đời và cho Đạo.... Cứ luôn trong mình một cảm giác buồn lẫn thất vọng với bản

Bình luận mới